Seminárna miestnosť C (č.d. 111)

Číslo dverí: 111

Prenájom 15 EUR/hod.
V cene nájmu je:  
Premietacie plátno  
Bezdrôtový mikrofón  
Data-projektor  
Wifi  
Flipchart tabuľa  
Klimatizácia  

Na každé školenie ponúkame občerstvenie: minerálku, kávu, čaj, obed, bagetu, koláče.